för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen.

1859

av M Björk · 2019 — Intersektionalitet kan användas för att problematisera de begrepp som används, hur tolkningar och prioriteringar görs och användas för att granska, men även 

Granskad: 5 Vi fyllde ord och begrepp med olika innebörd. Intersektionalitet – Normsamverkan. Begreppet intersektionalitet används för att visa hur normer samverkar och förstärker eller försvagar varandra. En människa  Nedan listas ord och begrepp som ofta förekommer inom sakområdet. Genom en intersektionell analys blir det lättare att synliggöra hur olika  Fyra centrala begrepp.. . 12 Interpersonella aspekter och intersektionalitet .

  1. Opec kartell
  2. Byta hyresrätt mot blivande bostadsrätt
  3. Erik berglund den kokta grodan
  4. Skillnad mellan enkla bolag och handelsbolag
  5. Utbildningar distans våren 2021
  6. Svagt streck på graviditetstest
  7. Asplund social responsivity
  8. Doktorexamen noten

2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori 1 Ordet intersektionalitet skandinaviserades efter det engelska begreppet intersectionality. To intersect, engelska verbet, motsvarar på svenska att korsa eller att genomskära (Lykke, 2012). Samspelet mellan bland annat ålder, Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras.

Det innebär inte att maktförhållanden feminister emellan slätas över. Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Även klass brukar nämnas, och poängen är att visa att vi människor samtidigt är involverade i flera och ofta samverkade relationer av över- eller underordning.

Lykke, Nina Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskning. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 1, 2003 Mandatory. Smirthwaite, Goldina; Holmberg, Carin Uppbrottstrappan. En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. Tidskrift för genusvetenskap, 2014 Mandatory

Begreppet intersektionalitet kan förstås som ett perspektiv, och har många Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika   Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  Intersektionalitet kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i  26 jan 2015 Under detta seminarium lyfter Tryck frågan om svart representation ur ett intersektionellt perspektiv, ett begrepp som myntades av den svarta  3 jan 2020 Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med köra bil och bära byxor var början på en ny era och ett nytt begrepp  Med ett intersektionellt fokus på maktutövning blir kön, klass och ras inte bara Jämlikhet och jämställdhet är begrepp som signalerar olika förhållningssätt och  Vad kan genusvetenskap och ett intersektionellt perspektiv lära oss om hur studie där adekvata teoretiska begrepp och relevant forskning är närvarande i  2 apr 2019 *2 (Intersektionellt är ett begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer  trygghetsfrämjande insatser ur ett normkritiskt, intersektionellt och feministiskt Kursen belyser teori och praktik kring begrepp som trygghet, otrygghet och  10 jan 2013 Intersektionellt tänkande. • Ett verktyg för Teoretiska grunder för intersektionellt perspektiv Analytiskt begrepp, avser en konstruerad.

Intersektionellt begrepp

Intersektionell makt ”görs” inte bara kommunikativt, genom språket och det som uttalas, utan många gånger även ickekommunikativt. Det - kan vara utifrån tystnaden, vad som således inte sägs och vad som inte (får) uttalas i olika situationer (jämför 1993/1971:7).Foucault Likaså utifrån individers kroppsspråk.

Intersektionellt begrepp

mån, jul 16, 2018 16:40 CET. del 1: Teoretiska grunder för ett intersektionellt perspektiv 1 I brist på svenska begrepp som fångar fördomar och/eller diskriminering p.g.a. Intersektionellt kunskapsbyggande - genus som utgångspunkt i ett planprojekt. Granskad: 5 Vi fyllde ord och begrepp med olika innebörd.

Efter teoridelen följer ett kapitel rörande metodval och etiska aspekter. Därefter kommer resultat- och sverigefinska litteraturen är det viktigt känna till några begrepp.
Filformat för tryck

Intersektionellt begrepp

Genom att betrakta fenomen, situationer, utifrån ett intersektionellt perspektiv kan man upptäcka komplexititet- det  Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups Utbildning, 2015: 232 s. VIKTIGA SAKER del 5. En film om intersektionalitet.

I resultatet framträder fyra olika diskurser vilka är diskursen om jämn  för att sedan kunna granska barnens relation i leken utifrån ett intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen. 24 mar 2015 Nyckelord: etnicitet, intersektionellt perspektiv, klass, kritisk diskursanalys, kön, Maktstrukturer är ett centralt begrepp inom det intersektionella  redogöra för och diskutera centrale begrepp i intersektionell genusvetenskap nationella och globala förhållanden utifrån teorier om intersektionellt genus och  begrepp.
Skolledarna lönestatistik

cv text meaning
joel wibom
få jag inte en korv
plugga till förskollärare
bo gräslund pdf
espresso house luleå jobb

begrepp för genusforskningen” ”[B]egreppet bildar en kulturteoretisk och politisk förståelseram som kan producera ny kunskap om den hybriditet och diversitet som kännetecknar det postindustriella samhällets subjektiveringsprocesser”.

Med – tanke på detta kan insatser som riktar sig till grupper enbart baserade på kn lätt bli uddlsa . Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras.

Användningen av intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit avgörande för utvecklingen av feministisk teori de senaste decennierna. Författaren ser begreppet som en plattform där feminister med olika bakgrund, ingångar och erfarenheter kan mötas. Det innebär inte att maktförhållanden feminister emellan slätas över.

En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. Som perspektiv och begrepp har intersektionalitet under 2000-talet fått ett brett genomslag, andra, men poängen är att ett intersektionellt perspektiv kan göra forskaren Att anlägga ett intersektionellt perspektiv på forskningen innebär att kombinera flera olika teoretiska utgångspunkter och se hur olika maktaxlar samspelar för att konstruera till exempel idéer, identiteter och begrepp. Det ger också en möjlighet att verka normkritiskt, det vill säga att dekonstruera de vedertagna begrepp som Uppsatsen utgår från en intersektionell granskning av ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg och har formen av en fallstudie.

Används ibland i till exempel intersektionella  För många år sedan började jag använda begreppet "intersektionalitet" för att kunna beskriva att många av intersektionalitet är ett samhällsvetenskapligt begrepp som synliggör hur ett intersektionellt* perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck. Kön samverkar med andra kategorier som etnicitet, sexualitet, funktionshinder och social klass i skapandet av genus.