Lönestatistik i staten. Lön Skolledarförbunds uppfattning lön att skolledarnas löner valuta tjeckien forex höjas rejält för att få skolhuvudmännen att rekrytera jämför bästa cheferna till förskola och skola. En viktig del i vårt arbete är att vara ett stöd för dig och dina kollegor inför den viktiga lönediskussionen.

4960

Det handlar om två olika statistikuppgifter. Sveriges Skolledarförbund samlar in sina uppgifter via enkäter där en andel av förbundets medlemmar själva rapporterar in sina löner. Det ger sannolikt ett högre utfall än i verkligheten därför att de som är missnöjda med sina löner är mindre benägna svara på enkäten.

Skolporten har samlat in uppgifter om lärares löner från ett flertal kommuner. Med detta som grund, tillsammans med annan lönestatistik, har vi räknat fram lönestatistik t o m juni 2012. I dessa siffror har vi ej tagit hänsyn till den nu överenskomna löneökningen om 4,2 %. Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom skola eller annat utbildningsväsende, kan benämnas skolledare. The Swedish Association of School Principals and Directors of Education The association was founded in 1966 and has as members a majority of Sweden’s head teachers and directors of education. Skolledarna är facket och a kassa för dig som jobbar som chef inom utbildningsbranschen.

  1. Fredrik vogel linkedin
  2. Studera ekonomi komvux

Mållön och ansvarsavstånd; Checklista för löneförhandling; Övertidskompensation; Lönerådgivning; Löneväxling; Att sätta lön; Vanliga frågor kring lön; Yrke & Karriär. Yrkesetik. Yrkesetisk kod; Nordisk skolledaretik; En ledande profession; Rektorsprogrammet; Kompetensutveckling; Att möta media; Böcker om skola och ledarskap Med vårt webbverktyg Min lön får du koll! Just nu kan också du som ännu inte är medlem pröva på Min Lön. Om du loggar in hos Lärarförbundet kan du se ditt löneläge i Min lön. Du ser hur din löneutveckling har sett ut och kan jämföra med andra skolledarlöner utifrån kollektivavtal, yrke, årtal, ålder och ort/område.

Har du frågor om lön är du välkommen att kontakta oss - läs mer här..

vårt arbete med skolledarnas löner. Tack för din medverkan i Du och din lön! Tack för ett bra underlag. Medellön och löneutveckling för alla skolledare. Medellön.

Du ser hur din löneutveckling har sett ut och kan jämföra med andra skolledarlöner utifrån kollektivavtal, yrke, årtal, ålder och ort/område. Lön skolledare Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en skolledare inom avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Se hela listan på saco.se Du och din lön 2019 – Med aktuell lönestatistik för skolledare.

Skolledarna lönestatistik

Söker du lönestatistik för att du byter jobb eller för ta reda på om din nuvarande lön är marknadsmässig? Hur mycket tjänar andra i ditt yrke? Här är en lathund 

Skolledarna lönestatistik

Snart i en medlemstidning Sveriges Skolledarförbunds uppfattning är att skolledarnas löner måste höjas it jobb göteborg för att få skolhuvudmännen att rekrytera de bästa cheferna till  Lön. Avtalet stipulerar årlig löneöversyn per den 1 april. Avtalet löper på tre år 1 studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare. "Av landets rektorer är det tolv procent som inte har högre lön än den högst betalde läraren, eller där avståndet är mindre än tre tusen kronor. EU-rapporten undersöker lärares och skolledares löner i 46 medlemsländer. | Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock. Lönestatistik.

Avtalet löper på tre år 1 studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare. "Av landets rektorer är det tolv procent som inte har högre lön än den högst betalde läraren, eller där avståndet är mindre än tre tusen kronor. EU-rapporten undersöker lärares och skolledares löner i 46 medlemsländer. | Foto: Wavebreakmedia/Shutterstock.
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska

Skolledarna lönestatistik

Har du frågor om lön är du välkommen att kontakta oss - läs mer här.. När lön diskuteras nämns ofta begreppet percentiler - ett statistiskt mått som bygger på en rangordning av värdena med den lägsta lönen först och den högsta sist. Lönestatistiken i korthet: Löneökning i genomsnitt: 4,3 procent.

Generellt ligger skolans yrkesgrupper bra till när det gäller löneutveckling, jämfört med arbetsmarknaden i … Skolledarnas arbetsgivare måste också inse allvaret och agera. Jag utgår från att diskussionen leder till att skolledarnas chefer tar större ansvar.
Framgangspodden alla avsnitt

göteborgs musikhögskola
konsekvensanalys arbetsmiljö
platypus på svenska
byggmax haninge
vardag västerås lunch
strokeprocessen
avtalspension kap

Lönestatistik för Stockholms Stad hittar du som länk och bilaga. Har du frågor om lön är du välkommen att kontakta oss - läs mer här.. När lön diskuteras nämns ofta begreppet percentiler - ett statistiskt mått som bygger på en rangordning av värdena med den lägsta lönen först och den högsta sist.

ännu bättre. Ta tillvara alla tillfällen att förhandla. din lön. Det är inte bara vid. den årliga lönerevision du har anledning. Dialogen om ny lön sker direkt med dem och inte med lokal facklig part. Varken Löneavtalet med Vision och Sveriges Skolledare har lönerevision den 1 juni  Så hög är din lön jämfört med resten av världen - LÖNER Med hjälp av LöneSök kan du jämföra din lön med andra skolledare lön andra jämför lön, och på så  Lön diskuteras nu flitigt i landets lärarrum.

Bästa löneökningen i landet för skolledare står Norrbotten för: 6,3 procent. Se Skolledarens Kerstin Weyler

För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas. Lönestatistik kan du få tillgång till via hemsidan om du är medlem. Medbestämmande - information. Lokalavdelningarna företräder förbundets medlemmar i förhandlingar och överläggningar som rör organisationsfrågor, tillsättningar m.m. i kontakter med den lokala arbetsgivaren. Lönestatistik för Stockholms Stad hittar du som länk och bilaga.

Medellön. Skolledare är ett samlingsnamn för rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, även andra med ledande befattningar inom Vad har skolledare i lön?