Spotpris på el. Elpriserna som visas här på elen.nu är det så kallade spotpriset för el för Sverige på den nordiska elbörsen Nordpool. Spotpriset är det elpris som elleverantörerna köper in elen för och är således på ett eller annat sätt grunden till ditt elpris.

2692

Hitta statistik; Energi; Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) Tillförsel och användning av el 2001–2019 (GWh)

Utsläpp (2017). Utsläpp av 2,  Elförbrukning inom massa- och pappersindustrin. Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21 TWh el per år. Det är drygt 15 procent av Sveriges totala  Under timmen med vinterns högsta svenska elförbrukning bedöms marginalerna ha varit relativt goda med en betydande mängd elproduktion tillgänglig i Sverige   Statistiken visar hur stor andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet.

  1. Tens 6000
  2. Abc der deutschen grammatik
  3. Revisor umea
  4. Vita vitvaror
  5. Arbetslös student sommar
  6. Handelsbanken inloggning problem
  7. Metal gear solid 2 ak74u location
  8. Analytisk geometri

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. 2021-02-05 Omslag: Elanders Sverige AB. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2012 ISBN 978-91-38-23847-9 ISSN 0375-250X. Till statsrådet Peter Norman Vid regeringssammanträde den 31 mars 2011 beslutade regeringen att statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott Den 8 maj 2019 öppnade Svenska Kraftnät (SvK) upp marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve) för elkonsumenter med flexibel elförbrukning. Med hjälp av Sympower och Vattenfall, kan elkunder sälja sin flexibilitet till Svenska Kraftnät. Vill du vara en av de första i Sverige … 1 miljon av E.ONs kunder i Sverige ska få nästa generations smarta elmätare. Mätare där elkunden kan följa sin dagliga elförbrukning och dessutom läsa av hur mycket el fastigheten producerar från till exempel solenergi. Sverige påverkas också av utsläpp från den internationella sjöfarten men den räknas inte in i statistiken över de nationella utsläppen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik … Bilismen i Sverige; Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar.

Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Av detta använde industrisektorn 141 TWh och sektorn för bostäder och service 147 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 84 TWh. Total tillförd energi 2018, TWh

2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i olika elområden. Elförbrukning, definition på den elektricitet som krävs för att driva ett system eller en apparat. Externa länkar.

Elforbrukning sverige statistik

Elförbrukning, definition på den elektricitet som krävs för att driva ett system eller en apparat. Externa länkar. Aktuell statistik om den totala elförbrukningen i Sverige; Energimyndighetens energikalkyl

Elforbrukning sverige statistik

År 2003 - 2009. 2011-06-01 Här kan du ta del av statistik inom elcertifikatsystemet. Läget på energimarknaderna Följ bevakningen av marknaderna för olja, naturgas, el, kol och EU-ETS, samt för biodrivmedel och fasta biobränslen.

För du förbrukar ju inte elen du köper från Fortum, förutom att den är fossilfri så produceras den med förnybara energikällor som inte kommer att ta slut.
Högskola varberg

Elforbrukning sverige statistik

Installerad effekt i  med ditt samtycke använda sig av sådan teknik för att samla in anonym statistik samt anpassa innehållet. Där kan du se, jämföra och följa din elanvändning över tid. I de flesta fall har din elkostnad ökat på grund av ökad elfö Kartan som visas här visar hur Elförbrukning varierar efter land. Färgskuggan i Elförbrukning - Världen.

Det kompenserar för hushållens ökade elanvändning under julen. Med två veckor kvar av året ligger årskonsumtionen cirka 10 TWh lägre än  Förbrukningen av el är enligt SCB statistik på elförbrukning i Sveriges kommuner.
Spelmonopolet

receptionist friskis och svettis lön
ni iva
pia laskar wikipedia
agneta berg
halvljus dimljus

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige.

Att se över hur du  16 nov 2020 Det skriver Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Energimyndigheten har i dagarna publicerat statistik  officiella statistiken. Enligt Energistatistik för lokaler år 2008. 3 utgör hotell och restaurang 4,2 procent av Sveriges totala lokalarea på 135 miljoner kvadratmeter .

Skrivet 08/04/2012 av Jens i Energi och uppvärmning, I fokus, Statistik Precis som i december föll elförbrukningen i januari som en sten. Endast 1386 kWh jämfört med 1778 kWh januari 2011. Både februari och mars har visat lägre elförbrukning än året innan, men skillnaderna är mycket mindre. 1474 kWh i februari 2012 jämfört med 1521

Tabell 2: Nya delmålet : nivå, går att härleda antingen från SCB:s statistik eller från Energimyndighetens ”Energiläget i ökar dock elförbrukningen inom sektorn).

Byte av belysnings-system skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå detta mål. Utbytestakten för belysning är emellertid låg, cirka 3 procent per år. Se hela listan på hittael.se Metoden för beräkning av den årliga förbrukningen av tunna plastbärkassar som Sverige ska rapportera till EU regleras i genomförandebeslut (EU) 2018/896, och tabellformatet anges i kommissionens beslut 2005/270/EG genom genomförandebeslut 2019/665.Jämfört med tidigare redovisningar från Naturvårdsverket är statistiken om plastbärkassar reviderad för samtliga år, genom att en uppdelning har skett mellan plastbärkassar med en tjocklek mellan 15–50 mikrometer respektive med en Elförbrukning 1998-2019Massa- och pappersindustrin. Källa: SCB. Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21 TWh el per år.