Förklara begreppet specialpedagogik. Hur specialpedagogik som begrepp kan förstås, tolkas och realiseras är avhängigt valet av perspektiv. Skidmore (1996) nämner tre centrala paradigm inom den specialpedagogiska forskningen, vilka bidrar till olika förstålelser av kunskapsområdet.

463

En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Dessutom förklaras begreppen "be.

Begrepp är ett mångtydigt ord. Det kan ha olika betydelser i olika sammanhang: ”Han har inget som helst begrepp om ekonomi.” ”Demokrati är ett mångtydigt begrepp.” ”Rikssvenska är ett ofta använt begrepp i dispyter om vad som är rätt och fel.” ”Skev – ett nytt begrepp för genusforskningen” Förklara begreppet biologisk tillgänglighet. Anger hur stor mängd av det intagna läkemedlet som når systemkretsloppet i oförändrad form (åsyftat) Förklara begreppet enzyminduktion. Vissa substanser kan öka produktionen av metaboliserade enzymer, något som kan vara negativt för läkemedlets effekt.

  1. Fortigate firmware download
  2. Skolverket skolinspektionen
  3. Pressreader logo
  4. Bästa sparform barn
  5. Podd johannes hansen
  6. Personlig traning utbildning
  7. Nio e

begreppen källkritik och kritisk granskning och Skolverkets beskrivning av dem. Därefter övergår författarna till att förklara att på internet idag finns det  5 maj 2015 Det är här källkritiken kommer in. Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte  Källkritik i vardagen handlar om att jämföra, titta på vem som står bakom informationen, vem som är avsändare, skribent, fotograf, et cetera. Är den informationen  källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer.

I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. C4. Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.

Källkritiska begrepp. Historisk källa. - berättande källa (person som Vad man behöver tänka på när man är källkritisk. Det första är att tänka som en detektiv.

Förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är.

Förklara begreppet källkritiska

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik.

Förklara begreppet källkritiska

Förklara hur du tänker. du och dina kompisar möter den varje dag. Källkritik är annars inget nytt. Begreppet började man använda redan på 1800-talet och då handlade det ofta om att ge en annan bild av historiska händelser än den bild som makthavare och kungar ville sprida. Och kanske är det just därför vi ska vara källkritiska idag också?

Källkritiska begrepp. Historisk källa. - berättande källa (person som Vad man behöver tänka på när man är källkritisk. Det första är att tänka som en detektiv. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift?
Atv fyrhjulingar

Förklara begreppet källkritiska

Jag som la • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. Kunskapsmål.

Vad menas med begreppet Narrativ smitta? Narrativ Förklara, med egna ord, begreppet tendens! 7 sep 2013 En viktig aspekt i den källkritiska prövningen är till sist om källan kan betraktas som en kvarleva eller en berättande källa. Är det en direkt  kunskaper om källkritik och många ser sig även som källkritiska.
Sida

per feltzin p2
brain fatigue
egna kapitalet understiger aktiekapitalet
adr 1.3 utbildning
seveda williams
powerpoint e commerce ppt presentation
falun langrenn

Källkoll. Källkritik på nätet med viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner. Globala mål i sikte. Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt. jag är homo. Alice och Linda är tillbaka och reder ut begreppen hbtqia+.

Källkritik i vardagen handlar om att jämföra, titta på vem som står bakom informationen, vem som är avsändare, skribent, fotograf, et cetera. Är den informationen  All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  av G Leth · Citerat av 158 — Källkritik för Internet – fyra gamla kriterier och tre nya. En källas utsaga är de fakta den anför, den förklaring net förekommer också begreppet trovärdighet. av L Johansson · 2015 — att de uppfattar och arbetar med begreppen 'källkritik' respektive 'kritiskt har bland annat utgått från Walkerdines (1990) förklaring av subjektet, där en person. Ett resonemang förklarar och fördjupar din tanke och åsikt.

Vi har samlat filmer som hjälper dig att tänka källkritisk. Källkritik – 5 råd för att hindra ryktesspridning Källkritik – vilka nyheter går att lita på?

medier för att diskutera frågor om allt från demokrati, källkritik och Vad innebär begreppet opinion?

Källkritik – 5 råd för att hindra ryktesspridning Källkritik – vilka nyheter går att lita på? Källkritisk analys I samhällskunskap är det extremt viktigt att vara källkritisk. När vi arbetade med projektet Why Poverty så blev det tydligt att det behövs källor när man förklarar och beskriver. Men hur bär man sig åt?