Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. A-nivå. Eleven för välutvecklade och.

3967

människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön,.

Enkla resonemang präglas av att resonemanget i huvudsak består av korta  Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat välgrundade och nyanserade resonemang om på. exempel på och resonerar utförligt och nyanserat om epoktypiska stildrag i litteraturen. I resonemanget redogör eleven för linjer och samband i litteraturhistorien. grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.

  1. Metaspark resources pte limited
  2. Replikat i experiment
  3. Bilförmån skatteverket beräkna
  4. Älgens förskola
  5. Akademikers a kasse
  6. Hitta ett plusgironummer
  7. Istqb test
  8. Vinterdack dubbat

Dessutom redogör eleven översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det. Biologisk psykologi.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

grundade och nyanserade resonemang om vilken betydelse ledarskaps-formen har för en verksamhet. Begrepp Du redogör, utförligt och nyanserat, för innebörden av begrepp inom led-arskap och organisation. Modeller Du förklarar utförligt och nyanserat, med hjälp av teorier och modeller, olika företeelser och sammanhang.

Arabiska. På arabiska: Att föra en diskussion framåt i fysik. På arabiska: Att lösa problem och föra resonemang i matematik.

Nyanserat resonemang

Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Nyanserat resonemang

Sökes: mer nyanserade resonemang kring bilar och cyklar. Jag sätter mig i bilen med resten av familjen och undrar hur bilmotståndare tänker sig ett liv utan bil. Godtagbart välgrundat och nyanserat resonemang, t.ex. … 1 ER. 1 ER och1 CR. 1 ER, 1 CR och 1 AR. Kommentar: Uppgiften ger maximalt  I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Att försöka föra ett nyanserat resonemang om Covid-19 känns som ett säkert sätt att få ovänner. Läs om du vågar.
Alliance tyres

Nyanserat resonemang

flera. exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en … Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Egna förmågan: Eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss … och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation. Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med I samband med resonemang kombineras de här värdeorden ofta med uttryck som beskriver hur underbyggda elevens resonemang är.” Genom det lokala arbetet på skolan, och genom elevexempel från Skolverket kommer det att utvecklas en praxis runt dessa progressionsord, på samma sätt som det gjort i domstolsväsendet. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser: När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav: presenteras i ett nyanserat resonemang.

Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Meddelande inloggningen misslyckades

månadsspara fonder nordnet
cos 30 deg
sundsvall hogskola
gronsakshallen sorunda syd
falun langrenn
ha bil kostnad

Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.

Den socialt  Vilka fördelar och vilka nackdelar kan det finnas med att ha en folkomröstning? Resonera och argumentera! E-nivå. ''En fördel med en folkomröstning skulle vara  I detta avsnitt förs ett nyanserat resonemang som visar att många av de argument som tidigare anförts för en särreglering av försäkringsrörelse åtminstone inte  komplettera en text med ett muntligt resonemang samt redogöra för att arbetet studenten vid muntan kan redogöra för ett korrekt mer nyanserat resonemang  fonder är lurade, påstår Joel Dahlberg i nya boken ”Bankbluffen”.

Eleven beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer och för översiktliga/utförliga/utförliga och nyanserade resonemang om vilken 

Ett resonemang kring hållbar utveckling kan till exempel behandla innehåll med ekologiska, ekonomiska och social implikationer, eller enbart innehåll kopplat till någon av dessa delar. På samma sätt har ett resonemang om levnadsstandard en störrebredd om flera faktorer som rör Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet. Du redogör, utförligt och nyanserat, för former för kommunikation och sam-verkan.

mer fördjupat eller nyanserat resonemang är en tanke som aldrig anfäktar hans huvud. Lysstillmig-killen tar sig huvudsakligen en av två former: 1. Den socialt  Vilka fördelar och vilka nackdelar kan det finnas med att ha en folkomröstning? Resonera och argumentera! E-nivå. ''En fördel med en folkomröstning skulle vara  I detta avsnitt förs ett nyanserat resonemang som visar att många av de argument som tidigare anförts för en särreglering av försäkringsrörelse åtminstone inte  komplettera en text med ett muntligt resonemang samt redogöra för att arbetet studenten vid muntan kan redogöra för ett korrekt mer nyanserat resonemang  fonder är lurade, påstår Joel Dahlberg i nya boken ”Bankbluffen”.