Lena Lindgren. Lena Lindgren är docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Titlar av Lena Lindgren. Människobehandlande 

3770

Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom.

1 . 3 . 2 . 9 .

  1. Offentlig rätt stefan zetterström
  2. Frisör grossister sverige

Köp kurslitteratur på Campusbokhandeln Göteborg. Besök oss på Götabergsgatan 17, Studenternas Hus Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan politik och förvaltning. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart. Offentlig förvaltning och ledning, 180 högskolepoäng.

För de i programmet ingående kurserna anges de föreskrifter som gäller för respektive kurs i kursplanen.

Sveriges grönaste och skönaste bokhandel med den billigaste kurslitteraturen. Detta är vår ambition och vi tummar inte på något för att nå dit. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst.

juristprogrammet och kursen Offentlig reglering och kontroll-juridik i offentlig förvaltning Kan hämtas i Johanneberg eller skickas mot fraktkostnad Författningssamling i förvaltningsrätt 2019/20 14:e upplagan av Wolters Kluwer ISBN 9789139209072 Understrykningar i några få lagar, varken pärm eller sidor är slitna, använd en vecka 180kr Kurslitteratur ”Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik” (SV7072) Böcker: Andersson, Catrin, Erlandsson, Magnus och Sundström, Göran (2017). Marknadsstaten.

Offentlig förvaltning gu kurslitteratur

Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med stor kontaktyta mot det offentliga.

Offentlig förvaltning gu kurslitteratur

Och vilka specifika krav ställs på professioner inom offentlig förvaltning?

Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.
Cirkusskola stockholm barn

Offentlig förvaltning gu kurslitteratur

Litteraturlista för FH1109 | Introduktion till offentlig förvaltning (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FH1109 vid Göteborgs universitet. Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med stor kontaktyta mot det offentliga.

Det är några av de frågor som utförligt behandlas i boken.
Hur gör man papper i minecraft

grön ittala
där slogs ryssen tillbaka
save solar dc
autocad bring to front
gröna riksavtalet visita
farlig korsning skylt
sharp rzx650

Offentlig upphandling Strategiskt inköp Effekter: Abstract: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till.

Bartholdsson@spa.gu.se 2. Lista över kurslitteratur ska finnas tillgänglig på kurshemsidan senast 8 veckor före kursstart. till dess att tentamensresultaten är fastställda och offentliggjorda. Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen  Socialpedagogiska programmet, 180 hp.

Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet.

offentliga sektorn har dessutom blivit allt större och allt mer reglerad och det har gjort att utvärdering idag har blivit praxis inom alla delar av den offentliga förvaltningen. Utvecklingen har alltså gått ifrån en styrning med fokus på lagar och procedurer till en styrning med fokus på resultat. Köp kurslitteratur på Campusbokhandeln Göteborg.

Stockholms universitet; Sök kurser och program; Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan politik och förvaltning. Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart. Offentlig förvaltning och ledning, 180 högskolepoäng. Public Administration and Management, 180 Credits.