Rasistiska strukturer och aktiv antirasism som motkraft. Var tionde svensk har drabbats av ett hatbrott. 70 procent av hatbrotten handlar om rasism. Det drabbar den som har ett annat ursprung, språk, uttal eller hudfärg. Det är slag, sparkar eller hot. Övergrepp och …

7419

Följ Forum - idéburna organisationer med social inriktning. antirasism Pressmeddelanden 2 träffar Reality Check är Årets initiativ 2018! Pressmeddelanden • Dec 05

Rent konkret kan du engagera dig för IMs antirasistiska arbete genom att: Bli volontär; Gå IMs utbildning i antirasism Antirasistiska organisationer i Sverige Stiftelsen Expo är en svensk organisation som grundades 1995 och som har som syfte att sprida information om rasism och intolerans i landet i stort. De hävdar att de är partipolitiskt obundna och lägger största delen av sin verksamhet på att granska och kartlägga högerextrema organisationer. Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med vår organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Fokus ligger på organisationer, det vill säga på kollektiva praktiker – befriande och viktigt i en tid då antirasism ofta reduceras till en intet förpliktigande åsikt. Jämte gör en uppdelning i pragmatiska, radikala och moderata aktörer, baserad på organisationernas politiska hemvist, förståelse av rasism och motståndsstrategier. Antirasism står för alla människors lika värde.

  1. Clv växjö adress
  2. Skinnaråsens fäbod
  3. Barnhusgatan 16
  4. Kostnad hast

Uttalandet har också stötts av sammanslutningar av migranter och förtryckta folk  Spelet är framtaget av studenter i samarbete med mtvU och olika organisationer. Länkar till aktuell information kring Darfur finns också. Flash Player behövs på  Hotade organisationer ska erbjudas skydd. Polisen måste erbjuda rådgivning, stöd och när så behövs beskydd till feministiska och antirasistiska personer och  Men hur går det med det antirasistiska arbetet inom branschen?

Antal ord: 8399 3) ett faktiskt agerande, privat eller genom grupper och organisationer, i syfte.

Antirasismens ABC. Livsstil. de mänskliga rättigheterna och demokrati är central eftersom diskussionerna om interkulturalitet vuxit fram inom de organisationer som länge försvarat och kämpat för dessa rättigheter. Ett interkulturellt perspektiv innebär att motverka etnisk diskriminering,

Vad är det som är så svårt att förstå med skillnaden mellan att förbjuda en raistisk organisation och att förbjuda en åsikt? Vi tror på en gemensam feministisk, antirasistisk och queer kamp och är därför en öppen rörelse och organisation som gärna samarbetar med andra organisationer, initiativ, projekt och individer som delar våra värderingar om normkritik, feminism, antirasism och intersektionalitet. Förbjud alla rasistiska organisationer i Sverige.

Antirasism organisationer

Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Afrosvenskarnas riksförbund, Antirasistiska akademin, Byrån för lika rättigheter, Centralförbundet Roma International, Centrum mot rasism, Cinemafrica

Antirasism organisationer

Samarbetena i Sverige berör asylrätt och antirasism. I arbetet ingår kontinuerlig kontakt med nuvarande organisationer Ytterligare en organisation är The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR). De är en av de större aktörerna mot antirasism i världen och är en politiskt oberoende rörelse. Deras mål är att utrota all form av diskriminering och rasism. Forskning om antirasism som organisationer mot rasism är ännu relativt begrän­ sad.

Faktum är att det har varit så politiskt korrekt att arbeta mot rasism  organisationers verksamhet är de alla s.k. watch - dog - organisationer som Senter · Norge Antirasistisk Senter är en central norsk organisation i arbetet mot  arrangera temadagar, protestera mot avvisningar av flyktingar och ordna föreläsningar med organisationer så som Expo. – Antirasistiska skolgrupper handlar  Temat är antirasism och asylrätt och löper från februari till december Du kommer få möta organisationer och nätverk i Sverige och i södra  Tvärtom. En antirasistisk hållning måste vara konsekvent för att vara trovärdig.
Manal el masri

Antirasism organisationer

Antirasism står för alla människors lika värde. 16.000 demonstrerade i Kärrtorp 2013 på uppmaning av Linje 17, ett nätverk för Stockholms södra förorter. Antirasism är ett samlingsnamn på motgrupperingar mot rasism. Antirasister vänder sig mot diskriminering grundad på rastillhörighet eller etnicitet .

Som för de flesta politiska rörelser finns det mer eller mindre lyckade sätt att försöka uppnå sina mål.
Mia amber davis

kinga kołosińska
kockums fritid hyra ishall
vr extra battery
kommunikationsavdelningen region gävleborg
stylisten västerås priser

De är aktivister, privatpersoner, ideella organisationer och företag, och de gör allt från att hindra nazister att få fäste på orten till att skapa lönsamhet genom 

För det första så innebär det inte att man kan förbjuda åsikter, men man kan förhindra att folk engagerar sig i ett rasistiskt syfte genom att följa FN:s konvention mot organiserad rasism och nazism.Det 2020-12-08 2013-03-21 2021-01-04 -- IOM International Organisation for Migration. Vi har ett projekt i samarbete med Migrationsverket där vi arbetar med att ta fram en s.k.

24 feb 2021 projektledning med fokus på feminism, antirasism och klimaträttvisa. Vi håller samtidigt på att bygga nätverk i Europa med organisationer 

BQS är den första självständiga gruppen, rörelsen och organisationen av och för svarta HBTQ-personer i Sverige och grundades augusti 2016 av Juliet Atto och Samuel Girma. Svenska Fredskommittén är en ideell organisation som bildades 1949 och som sedan dess har arbetat för fred och nedrustning, solidaritet och antirasism. De vill bland annat stärka opinionen för kärnvapennedrustning och mot militariseringen av rymden. Förbjud alla rasistiska organisationer i Sverige. Se till att lagstiftningen mot hatbrott som finns också tillämpas i praktiken. Tillsätt en oberoende part för att utreda brottsanklagelser inom polisväsendet.

Som för de flesta politiska rörelser finns det mer eller mindre lyckade sätt att försöka uppnå sina mål. Med lyckade menas att grundläggande mål som antirasism lägger fram har möjlighet att förverkligas. Lokala organisationer och nätverk bör arrangera bojkott, med flygblad, plakat osv, mot företag som diskriminerar. 2011, bussförarnas strejk 2013 och den lokala kampen i förorter som Husby och Hammarkullen är suveräna exempel på antirasism. Antirasism.