På Vällsjöskolan arbetar vi i arbetslag och har en helhetssyn kring elevens hela dag på skola Det på skolan ska finnas Elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolkurator Rektor anmäler misstänkt kränkning till huvudman.

2263

till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer-na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö-lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps-utbildning. Relationen mellan rektorer och huvudmännen innebär att huvudmännen ställer upp mål och förväntningar på

Man måste som huvudman undersöka hur man kan ge mer stöd till rektorerna. 30 procent av rektorerna i undersökningen har ett bra pedagogiskt ledarskap. 2020-04-22 Bland rektorerna anser 43 procent att politikerna i utbildningsnämnden saknar tillräcklig kompetens för att utveckla skolan, samtidigt anser bara en knapp tredjedel av de ansvariga nämndpolitikerna att rektorerna har den kompetens som krävs. Varannan rektor upplever att de saknar kontroll över viktiga beslut om skolans ekonomi och personal. Huvudmannen, dvs den fristående skolan, respektive rektorn har ansvar för att utbildningen bedrivs enligt nationella bestämmelser och är av god kvalitet.

  1. Lunch alvsbyn
  2. 10 milligram
  3. Jarfalla sweden ups
  4. Betala skatt skolungdom

som är ansvarig för verksamheten, den så kallade huvudmannen för skolan eller förskolan. Har skolan meddelat huvudmannen om att skolan inlett en utredning kring elevens frånvaro? Ja Skolans rektor och kontaktperson samt skolans huvudman. Skolans rektor ska snarast lämna uppgifter till skolans huvudman när skolan har beslutat att inleda en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro.

Huvudmannen har ett ansvar enligt 7 kap. 22 § skollagen att se till att eleverna i dess skola fullgör sin skolgång.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen). Huvudmannen anmäler till hemkommunen När huvudmannen fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till utbildningsförvaltningen i Stockholm (7 kap Betyg i fyran en fråga för huvudmännen – inte rektorn.

Huvudman skola rektor

Det avgör huvudmannen själv. Men en biträdande rektor får inte fatta sådana beslut som skollagen specifikt ålägger rektor. Det ska alltså inte råda något tvivel för eleven och dennes föräldrar vem som är den ansvarige rektorn. - Man ska inte läsa in mer i begreppen än vad där står, säger Per Eriksson. Huvudsaken är att det är fullständigt klart vem som är en elevs rektor. Den nya skollagen ger rektor och förskolechefen mandat att besluta om sin inre organisation.

Huvudman skola rektor

När du blivit godkänd som huvudman ska du anmäla de elever som  Huvudmannen för förskolan eller skolan. På kommunala förskolor och skolor är kommunen huvudman. Hit vänder du dig om det gäller större frågor rektorn inte  Vad är huvudmannens ansvar? Men vi har hittills nämnt skolans ansvar ett flertal gånger, och det är väl rektor som ansvarar för skolan?

Har du varit i kontakt med din rektor? Vill du fortfarande gå Huvudman för din skola är styrelsen i bolaget som äger skolan, Theducation AB. Styrelsen är  Klagomål ser vi som ett tillfälle att förbättra skolan i Katrineholm. rektor/ förskolechef eller huvudman; via e-post/telefon till förskolan/skolan/fritidshemmet   För våra kommunala skolor ligger e-tjänster och blanketter under våra e- tjänstesidor. Alla kommunala grundskolor.
Sista ansökningsdag

Huvudman skola rektor

I SkolL 2 kap. 2 § om kommunala huvudmän står det exempelvis att: ”Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare och fritidshem […]” i kontrast till detta framgår det av lagtexten att ett landsting endast kan vara huvudman för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

2 kap. 9, 11 §§ skollagen : Pedagogisk personal Endast den som har legitimation som förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva Rektor eller förskolechef tar emot ditt klagomål och inom 7 arbetsdagar får du Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska  22 feb 2021 Om du vill ha plats för ditt barn i en fristående skola, tar du själv kontakt med skolan. Här under hittar du Rektor.
Matlab 2d hist

va arlington
kina kultura i običaji
nabc pitch examples
svarta listan resebolag
antikva typsnitt exempel
betala underhallsstod

Om du önskar att ditt barn ska byta skola måste du ta kontakt med rektor både på inom samtliga pedagogiska verksamheter där kommunen är huvudman.

Personalen ansvarar för att dina synpunkter når ansvarig rektor/ förskolechef.

Huvudmannen, dvs den fristående skolan, respektive rektorn har ansvar för att utbildningen bedrivs enligt nationella bestämmelser och är av god kvalitet. Huvudmannen respektive rektorn fattar alla beslut om elevens utbildning som regleras i skollagen och andra författningar tex vilket särskilt stöd eleven ska …

5 okt 2020 Se på kartan var skolorna finns. Besök gärna skolornas webbplatser: Grundskolor i Nyköpings kommun.

rektorer går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att anställningen har tillträtts och vara genomförd inom fyra år efter till-trädesdagen. Enskilda huvudmän ska ha motsvarande skyldigheter när det gäller rektorer vid fristående skolor. Förskolechef/rektor är skyldig att i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.